Pedja jõe lõkkekoht

Posted by
|
 • Piirkond: Jõgeva- ja Tartumaa
 • Ala nimetus: Alam-Pedja looduskaitseala
 • Asukoht: Puurmani vald, Jõgevamaa. Regio atlas lk 75 E3.
 • Parkimisvõimalused: Enne Pedja jõe silda asub parkla, kuhu mahub 8 autot.
 • Varustus: 2 välikäimlat, 1 lõkketegemise koht, 4 pinki
 • Telkimisvõimalus: on
 • Kattega lõkkekoht: ei ole
 • Vaatamisväärsused: Pedja jõgi koos luhaala ja rikkaliku elustikuga.
 • Talvine kasutus: Juurdepääsutee lumest lahti lükatud, lõkkekohas lumetõrjet ei teostata. Lõkkealus lume all, lõkke tegemise võimalus puudub.
 • Lisainfo:

  Veerohkel perioodil võib lõkkekoht jääda vee alla. Kui soovitakse teha lõket (lõket tohib teha ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades), tuleb endal ka lõkkepuud kaasa tuua. Telkimisalale tohib panna kuni 6 telki. Prügi võta lahkudes kaasa. Lõkkekohas viibides võib kuulda Kaitseliidu laskeharjutustega kaasnevaid püssipauke. ERF meetme “Looduse mitmekesisuse säilitamine” raames uuendati lõkkekohas asuvad pingid ning lõkkease.

 • Piirangud:

  Üle 30 inimesega rahvaürituse korraldamiseks on vajalik kaitseala valitseja nõusolek! Pedja jõel on mootoriga ujuvvahendiga sõitmine keelatud!

  Kaitsealal on seatud teisigi looduses liikumiseks kitsendusi, vt ala kaitse-eeskirja https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13128264.