Marimetsa matkarada (10,5 km)

Posted by
|
  • Piirkond: Läänemaa
  • Ala nimetus: Marimetsa looduskaitseala
  • Asukoht: Rõuma külas, Risti vallas, Läänemaal. Regio atlas lk 52 C2.
  • Parkimisvõimalused: Kruuskattega parkla mahutab 2 bussi või 7 sõiduautot.
  • Varustus: Matkaraja alguses on teabetahvel Marimetsa looduskaitseala kaardi ja raja skeemiga ning suunaviit rajale. Raja esimene osa (2 km) on pinnasetee, mis kulgeb algul mööda kõrgepingeliini alust, seejärel üle heinamaa Marimetsa ojani ning edasi piki ojakallast teabetahvliga varustatud puhkekohani. Puhkekohast viib matkarada üle Kuresilma mäe Marimetsa rabasse. Rabas oleva laudtee parempoolne (põhjapoolne) haru on rekonstrueerimiseks ajutiselt suletud, palun jälgige rajal olevaid juhiseid.
  • Telkimisvõimalus: ei ole
  • Kattega lõkkekoht: ei ole
  • Vaatamisväärsused: Marimetsa oja, Kuresilma mägi, Marimetsa raba madalsoo, siirdesoo, lageraba ja laugastik.
  • Lisainfo: Matkaraja laudtee osa võib sõltuvalt ilmastikust olla raskesti läbitav ja libe. Rajale minekuks soovitame veekindlaid jalanõusid.
  • Piirangud: Matkarada asub Marimetsa looduskaitseala sihtkaitsevööndis. Enne külastamist soovitame tutvuda Marimetsa looduskaitseala kaitse-eeskirjaga https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13131476