Leidissoo õpperada (4,5 km)

Posted by
|
  • Piirkond: Läänemaa
  • Ala nimetus: Leidissoo looduskaitseala
  • Asukoht: Noarootsi vallas, Läänemaal. Regio atlas lk 37 D2.
  • Parkimisvõimalused: Auto saab jätta raja algusesse, bussiga raja algusesse ei pääse.
  • Varustus: Raja algus ja lõpp on varustatud teabetahvliga, rajal kohatahvlid.
  • Telkimisvõimalus: ei ole
  • Kattega lõkkekoht: ei ole
  • Vaatamisväärsused: pärandkultuuri objektid
  • Piirangud: Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja nõusolekul selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades. Rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohas on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul. Kaitseala teedel on lubatud sõidukiga sõitmine