Koosa lõkkekoht

Posted by
|
  • Piirkond: Jõgeva- ja Tartumaa
  • Ala nimetus: Emajõe-Suursoo kaitseala
  • Asukoht: Vara vald, Tartumaa. Regio atlas lk 77 D5.
  • Parkimisvõimalused: Paadiga randumine looduslikus kohas.
  • Varustus: lõkkekoht, magamisalus, laud, pingid, välikäimla< ?
  • Telkimisvõimalus: on
  • Kattega lõkkekoht: ei ole
  • Vaatamisväärsused: Emajõgi, Koosa jõgi  ning nendeäärne elustik.
  • Lisainfo: Tuld tohib teha ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas. Lõkkepuu peab omal kaasas olema. Telkimisalale tohib panna kuni 3 telki. Suur Emajõgi on kogu ulatuses laevatatav. Prügi võta lahkudes kaasa.
  • Piirangud: Tegu on Natura 2000 alaga, Ramsari alaga ja IBA alaga. Täita tuleb ala kaitse alla võtmise määrust (aastast 1981) ning  looduskaitseseadusest tulenevaid piiranguid. Arvestada tuleb kalapüügiks kehtivate piirangutega (kalapüügiseadus, kalapüügieeskiri, määrus harrastusliku kalapüügi regulatsiooniks- https://www.riigiteataja.ee/akt/125022011018). Massiürituste korraldamiseks on vajalik saada luba kaitseala valitsejalt.