Kirna õpperada (6,8 km)

Posted by
|
 • Piirkond: Jõgeva- ja Tartumaa
 • Ala nimetus: Alam-Pedja looduskaitseala
 • Raja pikkus: 6,8 km
 • Asukoht: Puurmani vallas, Jõgevamaal. Regio atlas lk 75 E3.
 • Parkimisvõimalused: Enne Pedja jõe silda asub parkla, kuhu mahub 8 autot.
 • Varustus: RMK Altmetsa- ja Pedja jõe lõkkekohad, parkla, 2 suurt infotahvlit, 12 väiksemat infotahvlit, 10 silda, 1 rippsild.
 • Telkimisvõimalus: on
 • Kattega lõkkekoht: ei ole
 • Vaatamisväärsused: Pedja jõgi, jõe luhaalad, lammimets ja puisniit. Pedja jõe paremal kaldal asub suursugune Musutamm. Mitmel pool on märgata ka metssigade ning kobraste tegevusjälgi.
 • Talvine kasutus: Juurdepääsutee lumest lahti lükatud, õpperajal lumetõrjet ei teostata.
 • Lisainfo: NB! Alam-Pedja looduskaitseala Kirna õpperada on rekonstrueerimistööde tõttu külastajatele ajutiselt suletud. Tööde teostamise tähtaeg on 30.07.2012. Info 5400 4851.
  Liigu rajal jalgsi! Hoia koer rihmas! Telkida võib ainult parkla juures asuvas Pedja jõe lõkkekohas. Tuld tohib teha ainult selleks ettevalmistatud kohas. Kõrgvee ajal on õpperada läbimatu. Rajal olles võib kuulda Kaitseliidu laskeharjutustega kaasnevaid püssipauke. Prügi võta lahkudes kaasa. NB! Ettevaatust! Kirna õpperajale jäävad 10 silda on väga halvas seisus. ERF meetme “Looduse mitmekesisuse säilitamine” raames on plaanitud need uuendada. Sama projekti raames korrastati raja ääres asuvad (12) infotahvlit. Palume raja kasutamisel arvestada läbiviidavate ehitustöödega.
 • Piirangud:

  Üle 30 inimesega rahvaürituse korraldamiseks on vajalik kaitseala valitseja nõusolek. Pedja jõel on mootoriga ujuvvahendiga sõitmine keelatud. Kaitsealal on seatud teisigi looduses liikumiseks kitsendusi, vt ala kaitse-eeskirja. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13128264