Kamari-Kärevere veerada (75 km)

Posted by
|
 • Piirkond: Jõgeva- ja Tartumaa
 • Ala nimetus: Alam-Pedja looduskaitseala
 • Raja pikkus: 75 km
 • Asukoht: Kamari (Põltsamaa vald, Jõgevamaa)- Laashoone (Kolga- Jaani vald, Viljandimaa)- Palupõhja, Reku, Kärevere (Puhja vald, Tähtvere vald, Tartumaa). Regio atlas lk 74 C3, lk 75 D4, E4, F4.
 • Parkimisvõimalused: Paadiga randumine looduslikus kohas.
 • Varustus:

  RMK Potaste-, Rasti- ja Naela lõkkekohad

 • Telkimisvõimalus: on
 • Kattega lõkkekoht: ei ole
 • Vaatamisväärsused: Põltsamaa jõgi, Pede jõgi ja Emajõgi ning nende äärne loodusmaastik ja väärtuslikud elupaigad.
 • Lisainfo:

  Kamari-Kärevere veerada (jäävabal perioodil) kulgeb mööda  Põltsamaa jõge, Pede jõge ja Emajõge. Veerada tähistab kaitseala veekogudel liikumise võimalust ning tuleb arvestada, et Emajõgi on laevatatav veetee ning teised jõed on looduslikud. Paiguti võib looduslike jõgede läbimine olla raskendatud. Tuleb arvestada, et ujuvvahendi vettelaskmise ja nende väljavõtmise kohad ning veerada ei ole märgistatud ja määratud. Prügi tuleb endaga kaasa võtta. Kui soovitakse teha lõket (lõket tohib teha ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades), tuleb endal ka lõkkepuud kaasa tuua.

 • Piirangud:

  Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud kohtades, mis on kaitseala valitseja nõusolekul selleks ette valmistatud ja tähistatud. Mootoriga ujuvvahendiga (Põltsamaa- ja Pede jõel) sõitmiseks on vajalik kaitseala valitseja kirjalik luba. Suurvee ajal on mootoriga veesõidukiga keelatud jõesängist väljuda. Jettidega, skuutritega, veerolleritega ja hõljukitega sõitmine on keelatud kogu kaitsealal. Kaitsealal on seatud teisigi looduses liikumiseks kitsendusi, vt ala kaitse-eeskirja. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13128264