Endla järve matkarada (8 km)

Posted by
|
 • Piirkond: Jõgeva- ja Tartumaa
 • Ala nimetus: Endla looduskaitseala
 • Raja pikkus: 8 km
 • Asukoht:

  Kärde- ja Tooma küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa. Regio atlas (2004-2009) lk 57 E3.

 • Parkimisvõimalused: Parkla asub Toomal, Endla looduskaitseala keskuse ees (10 autole ja 2 bussile). Kärdes saab Endla looduskaitseala infotahvli juurde tee äärde jätta kuni 5 autot.
 • Varustus: 5 suurt infotahvlit, RMK Vana- Paadisadama lõkkekoht, 15 meetri kõrgune  linnuvaatlustorn, RMK Endla metsamaja, 20 silda, rajal on osad lõigud kaetud hakkepuiduga, laudtee lõigud Endla järve ääres.
 • Telkimisvõimalus: on
 • Kattega lõkkekoht: ei ole
 • Vaatamisväärsused: Kaasikjärve raba, Endla järv, lodukaasik, Endla puisniit (Salu), Mustjõgi, Kaasikjärv, Männikjärve raba, Männikjärv ning erinevad metsakooslused.
 • Talvine kasutus: Kärdest infotahvlini viivat teed pidevalt lumest lahti ei lükata. Matkarajal lumetõrjet ei teostata.
 • Lisainfo: NB! Kevadise suurvee tõttu on matkarada kohati vee all. Täpsem teave 5811 8500.
  Endla puisniidult (Salu) Endla järveni viiv laudtee on  ERF meetme “Looduse mitmekesisuse säilitamine” raames  uuendatud. Rada algab Kärdes asuva infotahvli juures ja lõpeb Toomal. Raja läbimiseks kulub keskmiselt 3 h. Rada kattub enne Toomale jõudmist Männikjärve raba õpperajaga. Suurvee ajal võib jääda rada osaliselt vee alla. Koer peab olema  rihma otsas ning rajal liigutakse jalgsi. Prügi tuleb endaga kaasa võtta.
 • Piirangud: Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja nõusolekul selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades. Rohkem kui 20 osalejaga rahvaürituste korraldamiseks tuleb luba saada kaitseala valitsejalt (Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioonist). Kaitseala teedel on lubatud sõidukiga sõitmine, maastikusõidukiga sõitmiseks peab olema kaitseala valitseja luba. Endla järve ja Sinijärve sihtkaitsevööndis viibimiseks ja kalapüügiks tuleb samuti saada luba kaitseala valitsejalt.