Emajõe õpperada (2,5 km)

Posted by
|
 • Piirkond: Jõgeva- ja Tartumaa
 • Ala nimetus: Emajõe-Suursoo kaitseala
 • Raja pikkus: 2,5 km
 • Asukoht: Kavastu küla, Luunja vald, Tartumaa. Regio atlas lk 77 D5.
 • Parkimisvõimalused: Parkla 20-le autole. Sõiduk jätta enne väravaid asuvasse parklasse.
 • Varustus: 1 suur infotahvel, 7 väikest infotahvlit, 3 lõkkekohta koos 3 pingiga
 • Telkimisvõimalus: ei ole
 • Kattega lõkkekoht: ei ole
 • Vaatamisväärsused: Emajõgi, lammimets, tarnamättaline madalsoo, sookaasik.
 • Talvine kasutus: Juurdepääsutee lumest lahti lükatud, õpperajal lumetõrjet ei teostata.
 • Lisainfo: Emajõe õpperada jääb Emajõe suurvete mõjualasse, mistõttu rada võib olla periooditi läbimatu või raskesti läbitav. Hetkeolukorrast ülevaate saamiseks helista 676 7999.
  Raja rekonstrueerimine toimub aastatel 2012-2013.
  Aega raja läbimiseks kulub keskmiselt 1 h. Liigu rajal jalgsi. Hoia koer rihmas. Prügi võta lahkudes kaasa. Telkimine on rajal keelatud. Tuld tohib teha ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas. Lõkkepuu peab omal kaasas olema. Emajõgi on kogu ulatuses laevatatav.
 • Piirangud: Tegu on Natura 2000 alaga, Ramsari alaga ja IBA alaga, täita tuleb ala kaitse alla võtmise määrust (aastast 1981) ning  looduskaitseseadusest tulenevaid piiranguid. Arvestada tuleb kalapüügiks kehtivate piirangutega (kalapüügiseadus, kalapüügieeskiri, määrus harrastusliku kalapüügi regulatsiooniks- https://www.riigiteataja.ee/akt/125022011018). Massiürituste korraldamiseks on vajalik saada luba kaitseala valitsejalt.