Keit Pentus: Eesti kalavarud on heaperemehelikult hoitud

Avaleht Forums Kalakoht.ee Uudised Keit Pentus: Eesti kalavarud on heaperemehelikult hoitud

 • This topic is empty.
Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • Keskkonnaminister Keit Pentus ja Euroopa Liidu kalandusvolinik Maria Damanaki arutasid kalavarude kaitsemeetmeid Läänemerel ja püügikvootide kehtestamist EL ministrite nõukogus.

   “Eesti on läbi aegade pidanud kalavarude head olukorda tähtsaks ja meie kalavarude pikaajaline heaperemehelik kasutamine on olnud kogu kalandusvaldkonna jaoks läbiv põhimõte,” rääkis kalandusvolinikule Eesti positsioone tutvustanud keskkonnaminister Keit Pentus. “Läänemere räime- ja kiluvarud ei ole ohustatud. Meie varud on stabiilsed ja on seda olnud viimased 20 aastat ning mõned varud on pikaajalisest keskmisest isegi märgatavalt kõrgemal tasemel. Seetõttu oleme olnud rahulolematud Euroopa Komisjoni senise äärmusliku praktikaga kilu ja räime püügivõimaluste radikaalsete kärbete osas.”

   Iga aasta oktoobrikuus kehtestab EL Läänemere kvoodimääruse, mis paneb paika majanduslikult kõige tähtsamate Läänemere kalavarude (tursk, lõhe, kilu, räim) püügivõimalused. Määrus puudutab kaheksat Läänemere äärset liikmesriiki, seal hulgas ka Eestit.

   Euroopa Komisjon on möödunud aasta suvel ühe võimalusena välja pakkunud Läänemere kilu-, räime- ja tursavarude ühise pikaajalise majandamiskava koostamise. “Leiame, et püügikvootide vähendamine peab toimuma järk-järguliselt, arvestades seejuures erinevate kalaliikide omavahelisi suhteid toiduahelas. Kuna kilu ja räime varusid mõjutab püügi kõrval kõige enam tursk, on Eesti ettepanek olnud neid kalaliike koos käsitleda. Teadlaste soovitused ütlevad, et tursavarud on oluliselt kasvanud ja turska võiks püüda rohkem, mis omakorda tähendaks, et ka kilu ja räime jääks rohkem kaluritele püüda. Seetõttu ootame ühise pikaajalise majandamiskava osas kiiremat edasiliikumist,” selgitas keskkonnaminister Keit Pentus.

   Samuti oli arutluse all Euroopa Liidu ja kolmandate riikidel vahel sõlmitud kalanduskokkulepetest saadud püügivõimaluste jagamine liikmesriikide vahel. Keskkonnaministeerium peab õiglaseks, et nende kokkulepete raames Euroopa Liidu finantseerimisel soetatud püügivõimalusi saavad võrdsetel alustel kasutada kõigi huvitatud liikmesriikide laevad. “Väljendasime oma muret ka Komisjoni hiljutise otsuse üle, millega peatati püügisektori initsatiivil toimunud püügivõimaluste vahetamine partneritega kolmandatest riikidest. See vähendab kaugpüügi ettvõtete väljavaateid oma püügivõimalusi optimaalselt ja majanduslikult kõige paremal viisil ära kasutada,” ütles Pentus.

    

   Lisainfo:

   Ain Soome, kalavarude osakonna juhataja

   [email protected]

   6260711

  • greisi

   said

   eriti hästi on hoitud Selja jõgi ……ei usu ma eriti seda tibi kuna on teda isegi, au, tunda.

Viewing 1 reply thread

You must be logged in to reply to this topic.

Pinnavirvendus [RSS]

Viewing 1 - 5 of 54 items

Värsket Foorumites