photo by {usernameGoesHere} »

Harrastuspüügi õigus ning selle eest tasumine

august 25, 2010

Autor: Rait Lotamõis

scfishingbadgea

Eestis on lubatud kalapüük kalapüügiõiguse alusel. Kalapüügiõigus võib olla tasuta või tasuline. Vastavalt püügiks kasutatavatele vahenditele jaguneb püügiõigus õnge-, harrastus- ja kutseliseks püügiõiguseks.

Isik tohib kasutada eelmainitud püügiõigusi juhul, kui ta on täitnud nende õiguste tekkimiseks vajalikud nõuded.

Eesti harrastuskalapüügi kategooriad

Ühe lihtkäsiõngega püük on tasuta ning lubatud kõigile. Selleks pole vaja eraldi luba ega dokumenti, järgima peab vaid kehtivaid kalapüügieeskirju ja muid Eesti vabariigis kehtivaid seadusi. Lihtkäsiõng koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist, üheharulisest konksust ja millega püügil kasutatakse looduslikku sööta ning mis võib olla varustatud raskuse ja ujukiga.

Kes tahab kasutada teisi sportlikke püügivahendeid, see peab lunastama üle riigi kehtiva harrastuspüügi õiguse (vt. harrastuspüügi õiguse tasu). Seda saab teha panga maksekorraldusega või mobiilimaksega, kusjuures kalapüügiõigust tõendabki panga maksekorralduse koopia koos isikut tõendava dokumendiga või mobiilimakse puhul vaid isikut tõendav dokument. Harrastuspüügiõigus annab loa kalastada järgmiste kalapüügiseaduses toodud vahenditega (lubatud kuni kolm sama- või eriliigilist püügivahendit): rohkem kui üks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng (tonka, krunda), und, räimeõng (tohib kasutada merel), harpuunpüss ja harpuun.

Kolmanda taseme õiguste jaoks on lisaks vaja kalastuskaarti (vt. kalastuskaart ja selle alusel harrastuspüügi eest tasumine), mille väljastab Keskkonnaamet. Kalastuskaardid reguleerivad kindla püügivahendi kasutamist, et vältida ülepüügiga kalavarude kahjustamist. Kalastuskaart on vajalik püügil õngejada, nakkevõrgu; kuuritsa ja liiviga, samuti vähipüügil vähinata ja vähimõrraga ning lõheliste püügil (lõhejõgedes ja Järvamaa forellijõgedes) spinningu ja lendõngega ning püügil allveepüügivahenditega Saadjärvel ja Kuremaa järvel.

Jäta kommentaar

Anna oma panus!